Ülkemizde PDKS Yazılımı Teknolojisinin Gelişimi

PDKS yazılımı personelin devam çizelgesinin doldurulması noktasında oldukça fazla faydası olan yazılım olarakdikkatleri üzerine çekmektedir. Bu bağlamda PDKS yazılımı teknolojisinin sürekli olarak güncellenmesi sayesinde günümüzde çok daha etkin ve kullanışlı PDKS yazılımı programları oluşturmaktadır.

 

 

 

Ülkemizde son zamanlarda PDKS yazılımı kullanılarak personelinin devamının kontrol edilmesi noktasında faydalı bir uygulamayı kullanan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada pek çok farklı kurum ve kuruluş personel takip sistemlerini etkili bir şekilde kullanmaktadır.

(daha&helliip;)

Devamını Oku

Personel Devam Kontrol Sistemi

İş hayatında mesai saatlerine uymak personel için ne kadar önemli ise personel takibi de işveren için o kadar önemlidir. İş yerine saatinde gelen bir personel ile mesaisini aksatan bir personel arasında mutlaka farklı bir uygulama olmalı. Personelin iş yerine giriş çıkışlarını takip ederek ay sonunda hak edişlerini çıkaran, çeşitli raporlar sunabilen bir sistem hem personelin giriş çıkışlarını kontrol altında tutar hem de personel arasında adaletli bir yaklaşıma olanak verir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Web Tabanlı PDKS Yazılımı ve Verimlilik

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin kısaltmadır. Küçük, büyük veya orta boy her ölçekte kamusal veya özel işletmenin kendi iş ve çalışma politikasına bağlı olarak istihdam ettiği personelin kontrol ve takibini yapmakta kullandığı teknik donanım ve yazılımlardan oluşun bir sistemi tamımlar. Bu sistem sayesinde personel puantajı verisi başta olmak üzere ücret hesaplama, personel yoklaması, bordro aktarma ya da raporlama gibi işlemler en ekonomik ve verimli şekilde yapılabilmektedir. İşletmenin ölçeği ve bulunduğu sektöre göre farklı PDKS donanım ve yazılımları geliştirilmiştir. Lisanslı ve işletme bilgisayarlarında kullanılan PDKS yazılımlarının yanı sıra, son zamanlarda Azure gibi yeni nesil bulut teknoloji ve platformlarının gelişmesiyle birlikte web tabanlı PDKS yazılımı pek çok firma tarafından kullanılmaya başlanmıştır. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Web Pdks Programı Nedir?

Şirketlerin, kurumların, işletmelerin güvenli hale gelmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır. Çünkü insan sayısının fazla olduğu yerlerde güvenlik zafiyetleri olmaktadır. Herkesi takip etmenin kolay olmadığı insan unsuruyla yapılan denetim sistemleri yerini artık web pdks programı yazılımlarına bırakmıştır. Açılımı personel takip sistemi olan pdks programlarıyla çok daha güvenilir bir denetim mekanizması kurulabilmektedir. İçinde birçok unsuru barındıran web pdks programı sayesinde tüm kurumlarda çalışan personel denetime tabi tutulabilecektir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Web PDKS Sistemi Nedir?

Şirketlerde çoğu zaman kişiler işlerin birikmesi nedeniyle mesaiye kalmakta ya da ekstra olarak aldıkları izinlerin alacakları maaştan düşürülmesini istedikleri bilinmektedir. Bunun için işlemlerde herhangi bir aksaklık olmamasını sağlamak hem patron ya da personel ilgilisinin hem de personelin kendinin fazla ya da az mesai saatlerini tarih tarih, saat saat hesaplaması demektir. Oysa şirketlerdeki iş yükü bu gibi ince işlere vakit ayrılamayacak kadar fazladır ve böyle bir işi tek başına birinin yapması beklenemeyeceğinden sırf bu iş için şirkete yeni personel almak gereksiz işgücü olacaktır. Ama böyle bir işte sistematik bir yazılıma bağlı elektronik ölçüm birimi kullanılırsa hem sorunsuz hem de raporlu bir hesaplama işleminden bahsedilebilir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Pdks Yazılımı

İş sahiplerinin en büyük sıkıntıları personellerinin devamını kontrol etmeleri değil midir? Personelleri kontrol etmek kadar zor bir işte yoktur ayrıca ama günümüz teknolojisi sayesinde iş sahiplerinin, müdürlerin veya işçiden sorumlu olanların işleri pdks yazılımı sayesinde daha da kolaylaşmaktadır. Peki, nedir bu pdks yazılımı. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Yemekhane Kartlı Geçiş Sistemleri

Fabrikalarda, hastanelerde, plazalarda, okullarda ve yurtlarda kısacası tüm kamu ve özel kuruluşlarda ziyaretçiler, öğrenciler yahut personeller yemekhane hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ancak yemekhane giriş ve çıkışlarında beklenilen kayıt sisteminin gerçekleşmesi ve yalnızca etkin ve dahil kişilerin hizmetten fayda sağlaması için yemekhane kartlı geçiş sistemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte kişilerin başkasının yemek haklarını ihlal etme girişimleri ortadan kaldırılmaktadır. Bu sayede işletmeler denetim mekanizmalarını aktif olarak kullanabilmektedir. Son derece modern, teknolojik görünümleri ve güçlü kontrol mekanizmaları ile yalnızca kart sahibi kişiler turnike sistemlerini aşabilmektedir. Bunun yanı sıra raporlama ve olası güvenlik pürüzlerine karşı kayıtlama ve denetleme imkanı sağlanmaktadır. Access kontrol yahut geçiş kontrol sistemleri olarak da bilinen yemekhane kartlı geçiş sistemleri ile yemekhanelerin yanı sıra personel devamlılık kontrolü, okullarda ve yurtlarda öğrenci geçiş kontrolü, ziyaretçi kontrolü gibi tüm giriş-çıkış kontrol hizmetleri sağlanabilmektedir. Bir başka olanak ise yemekhane gelir ve giderlerinin daha somut bir şekilde hesaplanmasına imkan vermektedir. Bu sayede hem tasarruf edilebilir hem de hizmet kalitesi arttırılabilmektedir. Yemekhane kartlı geçiş sistemleri kartları kontorlü sistem yahut fişli sistem gibi farklı otomasyonlarda da kullanılabilmektedir. (daha&helliip;)

Devamını Oku