Kartlı Geçiş Sistemi Nedir?

Kartlı geçiş sistemi, son dönemlerin en güvenilir denetleme sistemlerinden birisi olarak görülmektedir. Hastanelerde, yurt giriş-çıkışlarında, laboratuvarlarda, bazı özel alan girişlerinde, kamu dairelerinde, bankalarda ve residence giriş-çıkışlarında yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Kartlı Geçiş Sistemi Kullanım Alanları

İş yerleri personel giriş çıkılarını takip amacı ile disiplinli çalışma sahası olarak kartlı geçiş sistemi tercih etmektedir. Bağlı bulunduğu sistem ile kişiye özel kartlardan bilgi dokümantasyonu sağlanabilmekte ve günlük giriş çıkış hareketleri görülmektedir. Aynı şekilde yurt ve okul girişlerinde de, yabancı kişilerin girişlerini engellemek ve giriş çıkış saati kontrolleri, kartlı geçiş sistemi sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. Bu hem belirtilen saat kurallarına uyma konusunda bir disiplin sağlamakta hem de yabancı kişilerin girmesi ve güvenlik dışı olaylar yaşanmasını engellemektedir.  Elbette ki bu sadece iş yeri sahiplerine artı puan kazandıran bir sistem değildir, çalışanların da fazla mesai durumunda ellerinde resmi veri bulunmasını sağlamakta; ya da giriş çıkışları ile ilgili farklı bilgi yayılmasını engellemektedir. Bunun dışında, ameliyathane ve laboratuvar gibi hijyen gerektiren ve sadece ilgili kişilerin girmesi gereken sağlık alanlarına; sadece kartlı geçiş sistemi kullanım hakkına sahip kişilerin girebilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle sağlık söz konusu olan alanlarda, rahatsızlığının artmasına neden olacak vakalar engellenmekte, yaşanması istenilmeyecek güvenlik zafiyetleri önlenmektedir. Bu sadece hastane ve laboratuvar çalışanlarını değil, hasta ve hasta yakınlarını doğrudan ilgilendiren önemli bir durumdur. Sonrasında rastladığımız kartlı geçiş sistemi iste, residence ve kamu dairelerini örnek verebiliriz. Buralarda kullanılan sistemler genelde turnike sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçişlerde kargaşa yaratmamak için turnike sistemi kullanan kamu daireleri, bina girişinden başlayarak kartlı geçiş sistemi uygulaması düzenlemektedir.

Kartlı Geçiş Sistemini Kimler kullanabilir? Nasıl Kurulum Sağlanır?

Kartlı geçiş sistemi o alanda çalışan, konaklayan herkes adına düzenlenmiş kartlar ile kullanılan sistemdir. Fakat elbette bu kişiler dışında da giriş yapacak olan misafirler olacaktır. Bu durumda güvenlik görevlileri tarafından misafir kartı düzenlenmekte ve misafirlerin giriş çıkışı sağlanmaktadır. Fakat misafirler birkaç saatlik ya da bir günlük ziyaret değil de geçici süre ile konaklama ya da çalışma yapacak, ya da hasta ziyareti nedeni ile giriş çıkışlar gerçekleştirecek ise; yetkili kişilerce onaylanacak geçici kart sahibi olmalıdır. Zaten kullanım amacı güvenlik sağlamak üzerine kurulu olan kartlı geçiş sistemi, sadece çalışan ya da ev sahipleri değil; ziyarette bulunacak kişiler de en doğru ve sağlıklı şekilde uygulamalıdır.

Bütün bunların öncesinde bu sistemi doğru ve sağlıklı kurabilmek en önemli iştir. Sadece gelip kurulup dönülecek bir alet olmayan kartlı geçiş sistemi; elektronik ve hafıza sistemi ile de kurulum aşamasında önem arz etmektedir. Tahmin edileceği üzere; giriş çıkış yapan kişi ya da kişilerin hafızaya atılması ve kaydedilmesi, istenildiği zaman ulaşılabilecek bir depo oluşturulması profesyonellik gerektiren bir çalışma istemektedir. Bu nedenle bu sistem konusunda deneyim sağlamış, yeterince profesyonel ekibe sahip, eğitim verebilecek firmalar ile görüşmek gerekmektedir. Daha sonrasına bu departman ile ilgilenecek kişilerin yeterince bilgi sahibi olması, olası küçük aksaklıklarda çözüm teknikleri, uzun sürecek arızalarda alternatif çözümler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu da kartlı geçiş sistemi sağlayan firma çalışanlarınca sağlanabilecektir. Tüm bu sistemin hazırlanması ardından; daha sonra oluşabilecek sorunlar anında neler yapılabileceği, kartlı geçiş sistemi kullanan firmanın mağduriyet yaşatmamak için neler sunacağı, ekstra maliyet sağlayacak ya da ücretsiz hizmet verilecek durumlar nelerdir; satın alacak kişilerce iyi araştırılmalıdır.