Fabrikalarda, hastanelerde, plazalarda, okullarda ve yurtlarda kısacası tüm kamu ve özel kuruluşlarda ziyaretçiler, öğrenciler yahut personeller yemekhane hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ancak yemekhane giriş ve çıkışlarında beklenilen kayıt sisteminin gerçekleşmesi ve yalnızca etkin ve dahil kişilerin hizmetten fayda sağlaması için yemekhane kartlı geçiş sistemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte kişilerin başkasının yemek haklarını ihlal etme girişimleri ortadan kaldırılmaktadır. Bu sayede işletmeler denetim mekanizmalarını aktif olarak kullanabilmektedir. Son derece modern, teknolojik görünümleri ve güçlü kontrol mekanizmaları ile yalnızca kart sahibi kişiler turnike sistemlerini aşabilmektedir. Bunun yanı sıra raporlama ve olası güvenlik pürüzlerine karşı kayıtlama ve denetleme imkanı sağlanmaktadır. Access kontrol yahut geçiş kontrol sistemleri olarak da bilinen yemekhane kartlı geçiş sistemleri ile yemekhanelerin yanı sıra personel devamlılık kontrolü, okullarda ve yurtlarda öğrenci geçiş kontrolü, ziyaretçi kontrolü gibi tüm giriş-çıkış kontrol hizmetleri sağlanabilmektedir. Bir başka olanak ise yemekhane gelir ve giderlerinin daha somut bir şekilde hesaplanmasına imkan vermektedir. Bu sayede hem tasarruf edilebilir hem de hizmet kalitesi arttırılabilmektedir. Yemekhane kartlı geçiş sistemleri kartları kontorlü sistem yahut fişli sistem gibi farklı otomasyonlarda da kullanılabilmektedir. (daha&helliip;)

Devamını Oku